O Projekcie

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie przygotowuje się do uroczystych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości pod nazwą „Jedynka dla Niepodległej” rozłożonych na okres od września do końca listopada 2018r. .

Szkoła nasza  jako jedyna ze szkół - dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów - pozyskała na realizację tych obchodów dotację celową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Została ona przyznana ramach w ramach projektu edukacyjnego „GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ” ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021” Łącznie na projekt możemy wydać  9938,50 zł w tym  7942,00 zł.  z dotacji MEN przy 1996,50 zł. wkładu własnego. Umowę o realizację projektu w imieniu naszej szkoły podpisała Gmina Opatów.   

W ramach działań realizowanych w szkole na początku stworzyliśmy podstronę na www naszej  szkoły a ostatnio stronę internetową „Jedynka dla Niepodległej” gdzie prezentujemy nasze działania.

Następnie zorganizowaliśmy już rajd pieszy połączone z grą dydaktyczną: Opatów - Nikisiałka Mała. Śladami Józefa Piłsudskiego na ziemi opatowskiej. Stworzono także w szkole grę dydaktyczną: „Miejsca – Ludzie – Wydarzenia. Jak w Opatowie odzyskiwano niepodległość 1918-2018” i realizowane są w oparciu o nią zajęcia terenowa.

Dotacja także pozwoliła nam dla właściwej realizacji zadań na zakup nowych głośników stacjonarnych – kolumn szerokopasmowych aktywnych wraz z funkcjonalnymi kablami – niezbędnych nam do nagłośnienia podczas uroczystości, gdyż obecne są już w złym stanie technicznym i ulegają licznym awariom niejednokrotnie paraliżującym profesjonalne wykonanie akademii czy festiwalu piosenki. Dużym udogodnieniem jest także zakupienie jednocześnie mobilnego nagłośnienia, które pozwoli realizować imprezy plenerowe i wyjścia poza teren szkoły czy organizowania prób uroczystości.

Z dotacji zakupiono także niezbędne do realizacji projektu materiały.

W najbliższym czasie zorganizujemy 4 wystawy tematyczne w tym wystawę pamiątek rodzinnych i fotografii związanych z powstaniem i budową przez Polskę niepodległości: „Nasi przodkowie budują Niepodległą Polskę”.

Zwieńczeniem działań będą Uroczyste Akademie z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. (dla I oraz II i III etapu edukacyjnego) połączone z koncertem pieśni patriotycznych.

O dalszych działaniach „Jedynka dla Niepodległej” poinformujemy w dniach następnych.

 .